7 tipů jak zvládat životní krize

05.09.2023
Astrologie, horoskop
Astrologie, horoskop

Autor: Pavla Kopalová

Každý člověk se během svého života dostane do situací, které lze označit jako zásadní milníky na jeho životní cestě. Tyto životní předěly jsou pozitivního i negativního charakteru a jejich trend lze odhadovat díky astrologickým technikám.

Životní předěly, které vnímáme jako negativní, lze přirovnat k vážným krizím. Člověk, který je s krizovou situací konfrontován, je zpravidla okolnostmi donucen zcela přehodnotit svůj dosavadní způsob života. Doslova nezůstává kámen na kameni, dochází k zásadním a většinou nevratným změnám. Jsme nuceni rychle reagovat a neúprosně tlačeni ke změnám, na které bychom za normálních okolností buď neměli dostatek odvahy, nebo chuti opustit bezpečnou komfortní zónu.

Zde jsem sepsala pro inspiraci sedm doporučení, jak zvládat krizi, pokud už nastala. Toto platí, ať už se krizová situace týká nás samotných, nebo blízké osoby, se kterou krizovou situaci sdílíme a řešíme.  

  1. Zmapovat realitu. Podívat se na vzniklou situaci beze strachu. Přiznat sám sobě pravdu - nic si nenamlouvat. Nelhat sám sobě.
  2. Pokusit se o objektivitu. Krizovou situaci nebagatelizovat, ani nepřehánět.
  3. Být v realitě a v přítomnosti. Neuhýbat, neutíkat do minulosti, nic si (nebo někomu jinému) nevyčítat. Neutíkat do budoucnosti a netvořit katastrofické scénáře.
  4. Nezhoršovat situaci (např. okamžitě ukončit škodlivou aktivitu, přestat se ihned zadlužovat, ukončit toxický vztah, opustit závadné prostředí, atd.)
  5. Řeším to, co je aktuální. Zaujímám praktické postoje a plánuji si krátkodobé, konkrétní kroky. Pravidelně rekapituluji situaci.
  6. Přijímám nabízenou pomoc.
  7. Ať už nastane téměř cokoli dramatického, snažím se pravidelně jíst a spát, i když to jde ztuha.

Astrologicky dochází k zásadnějším životním krizím většinou za nepříznivých tranzitů Marse, ale především Saturna, Urana, Neptuna a někdy i Pluta. Metoda tranzitů je astrologická predikční technika, pomocí které lze na základě pohybu nebeských těles odhadovat vývojové trendy v životě daného člověka. Zjednodušeně řečeno, nastane-li určitá napěťová konstelace významného charakteru, je třeba počítat s omezením, nedostatkem sil, životní zkouškou a nesnadným dosahováním cílů. Je dobré situaci více nezhoršovat, zpomalit tempo, obrnit se trpělivostí, šetřit síly a pečlivě zvažovat další kroky. 
Přeji hodně zdaru a sil na vaší cestě.