Afirmace

02.01.2024

Afirmace - 3 tipy na účinné využití a co raději nedělat

Autor: Pavla Kopalová

Co jsou afirmace

Afirmace jsou pozitivní stimulace ve formě výroku nebo myšlenky, které si pravidelně opakujeme, abychom otevřeli naše nastavení pozitivnímu přístupu a víře v úspěch. Používání afirmací může pomoci změnit negativní myšlení na pozitivní a výrazně podpořit naši sebedůvěru.

Oblasti, ve kterých lze používat afirmace jsou především již zmíněný rozvoj sebedůvěry, dále zdraví, celková prosperita, práce, sport atd. Opakováním afirmací lze posílit motivaci a podpořit proces pozitivních změn. Tolik obecné vysvětlení pojmu afirmace.

Já osobně používám afirmace k utvoření a upevnění pozitivních návyků, posílení motivace, nebo občas k přeprogramování nezdravě negativního postoje k nějaké konkrétní situaci.

Má zkušenost, co doporučuji:

  1. Stručná, jasná formulace afirmace + přesné určení a ohraničení časového úseku, během kterého má působit. Velmi dobrou zkušenost mám s krátkodobým cílem. Příklad: každé ráno těsně po probuzení si 7 x zopakuji: "Dnešní den proběhne perfektně a už teď se cítím skvěle".

  2. Pokud teprve začínáte afirmace používat, zaměřte se ještě na kratší časový úsek a cestou do práce si opakujte např.: "Během tohoto dopoledne zvládnu veškeré pracovní úkoly na jedničku", nebo: "Rozhovor se šéfem proběhne perfektně, zaboduju".

  3. Buďte co nejkonkrétnější, držte se v rámci možného, trénujte každý den a posouvejte se krůček po krůčku dále. Afirmaci musíte opravdu věřit. Na formulaci velmi záleží.

Čeho se vyvarovat, co nefunguje

Pokud si stále dokola a stokrát opakujete afirmaci, které vnitřně nevěříte, její formulace je příliš obecná, nekonkrétní, nebo abstraktní (např. "Přeji si, aby mi bylo dobře", "Ať mám hodně peněz", "Jsem štíhlá jako modelka" (pokud mám nadváhu:) )nebo se jejímu naplnění vnitřně bráníte, afirmace působit nebude a vůbec nic se nezmění. 

Afirmace musí být souladu s vaším naladěním.

Je důležité si afirmace opakovat pravidelně, ideálně denně, mně nejlépe funguje doba ráno, hned po probuzení. Opakujte buď nahlas nebo v mysli, abyste posílili jejich účinek a vytvořili pozitivní změny ve svém myšlení a následně i chování.

Osobně afirmace nepřeceňují, ale chápu je jako motivační nástroj, naladění se na pozitivní vlnu, dobrý pocit a radost ze života. Toto naladění se pak stává startovní čárou k úspěchu v mém záměru.

Přeji všem zdařilý záměr.