Astrologické znamení Ryby - silné a slabé stránky

16.01.2024
Znamení Ryby, astrologie, horoskop
Znamení Ryby, astrologie, horoskop

Autor: Pavla Kopalová

Ryby: Výšiny a úskalí – Průzkum síly a slabosti tohoto astrologického znamení

Astrologické znamení Ryby patří společně se znamením Raka a Štíra k vodnímu živlu. Je-li v osobním horoskopu silně zastoupen vodní živel, je člověk vnímavější, více prožívá situace, je empatický a obětavý, může se dobře uplatnit v tzv. "pomáhajících profesích", může být i umělecky nadaný.

Tím, že silněji vnímá, se dokáže lépe vcítit do potřeb ostatních a pochopit je, nebo může své emoční rozpoložení ztvárnit uměleckým dílem a ventilovat tak své bouřlivé city. 

Rybám vládne Jupiter a Neptun, jsou snivé, umělecky založené, oslovují je témata jako nábožensko-filozofické otázky, mysticismus a ezoterní nauky. Klíčovým slovem je oběť.

Pokud má člověk ve svém osobním horoskopu zdůrazněné znamení Ryb patří k jeho silným stránkám:

 • pochopení

 • empatie

 • obětavost

 • soucit

 • přizpůsobivost změněným podmínkám

 • touha pomoci druhým a radost z této činnosti

 • vnímá spíše synteticky, než analyticky

K slabým stránkám patří:

 • přílišná zasněnost

 • sklon utíkat od reality (i za pomoci drog, alkoholu, návykových látek atd.)

 • nejasnost a nekonkrétnost

 • chaotičnost

 • nepraktičnost

 • "přehrabování se" v citech

Pokud vás zajímá kompletní výklad horoskopu neváhejte mne kontaktovat.