Váhy - 3 typické vlastnosti

29.08.2023
Váhy, astrologie, horoskop
Váhy, astrologie, horoskop

Autor: Pavla Kopalová

Vstupem Slunce do znamení Vah (23.9. 2022) začíná podzim. Jedná se o časový milník změny ročních období a změny kvality času. Tento fakt významně formuje klíčové vlastnosti Vah. Stejně tak, jak se pozvolna zabarvuje zelené listí stromů v paletu podzimních barev, dokáží mnohé Váhy nenápadně, pozvolna, ale systematicky a vytrvale ovlivňovat své okolí a prosazovat své zájmy. Někdy jsou v popředí společenského dění, někdy působí na pozadí událostí, někdy jsou váhavé a nedokáží se rozhodnout jakým směrem se vydat.

Jednou z typických vlastností vzdušného znamení Vah je SPOLEČENSKOST.

Váhy nebývají samotářské a nejsou od přírody stvořené k osamělému životu. Rády navazují kontakty, rády komunikují a zapojují se do kulturního, společenského, někdy i politického života.

Váhy by měly v ideálním případě VYVAŽOVAT extrémy a harmonizovat např. rodinné vztahy, nálady ve společnosti atd. Klasická Váha nemá ráda konfliktní situace a snaží se jim vyhnout. Pokud však horoskop konkrétního jedince obsahuje specifické disharmonické aspekty, mohou Váhy v pozadí škodit, intrikovat, nebo se chovat nerozhodně, neschopné zaujmout jasné stanovisko a být tzv. "kam vítr, tam plášť".

Tzv. "vládcem" znamení Vah je Venuše. Venuše souvisí s uměním, finančním světem a je označována jako planeta lásky, krásy a harmonie. Váhy mohou projevovat umělecké sklony, rády se bavit, navštěvovat kulturní akce. VZTAH K UMĚNÍ A KULTUŘE se však může u konkrétních jedinců projevit různě a škála těchto projevů je široká. Sahá od estétů, milovníků módy a umění, vlivných politiků až po jedince holdující nezřízené konzumaci alkoholu, přehnané utrácení za hezké a pomíjivé věci, riskantní investice do umění, přejídání se sladkým a nadváhu, promiskuitu, pohlavní choroby a cukrovku.

Zda se projeví harmonické, či disharmonické vlastnosti Vah a které převáží, záleží vždy na horoskopu konkrétního jedince. Sestavení a výklad horoskopu si lze objednat u profesionálního astrologa.

Přeji nám všem pokud možno klidný a harmonický podzim.