Co přináší úplněk 24.2. 2024

15.02.2024
Astrologie, Astrolog, horoskop
Astrologie, Astrolog, horoskop

Autor: Pavla Kopalová

Únorový úplněk se odehrává na ose Panna / Ryby a jedinci, kteří se narodili v první třetině znamení Panny, Ryb, ale i Blíženců a Střelce, nebo mají v těchto znameních významné body svého osobního horoskopu mohou jeho vlivy tentokrát pociťovat silněji.

Úplňkové konstelace působí kolem dvou dnů před a dvou dnů po úplňku.

Úplňkem většinou něco vrcholí a dostává se do bodu zlomu. Touto oblastí může být nyní komunikace v jakékoli formě. Malicherné argumenty, touha mít poslední slovo a přílišné poučování mohou aktivovat konflikty a hádky, které nic nevyřeší, ba naopak způsobí ještě větší zmatek a rozdělení společnosti. Jedinci, kteří mají rádi přesné informace mohou být rozladěni iracionalitou svých oponentů a intuitivně uvažující část obyvatelstva může být podrážděná příliš materialisticky smýšlející komunitou. 

Toto napětí může způsobit nedorozumění a konflikty jak v privátních životech, tak v médiích. Může docházet k šíření dezinformací a dalšímu štěpení společnosti na dva proti sobě stojící tábory. Zvítězit v tomto zmatku by měl zdravý, selský rozum a postoj, že pravda bude zřejmě někde uprostřed. 

Duchovně uvažující člověk by neměl podceňovat materiální hodnoty a být nohama na zemi a člověk příliš materialisticky uvažující, by si měl připustit fakt, že je zde určitý řád a něco, co nás přesahuje.

Mohou se zostřit spory mezi zastánci moderních technologií, (např. umělé inteligence), práce online, online nákupů atd. a stoupenci tradičních hodnot. Objevit se mohou problémy s internetem, s online bankovnictvím, kolísat mohou kurzy a měny.

Pozor na neuvážené investice a lehkomyslné nákupy komunikační a počítačové techniky a originálních uměleckých předmětů.

V přírodě může zvýšenou měrou úřadovat vodní a vzdušný živel.

Lidé mohou pociťovat zažívací potíže, problémy s trávením, řádit mohou infekční a virová onemocnění.

Přeji pokud možno klidné a pohodové dny.