Můj příběh, jak přistupuji k astrologii

Kdo jsem a proč se zabývám astrologií

Astrologie - prastará nauka v moderním světě

Jak začal můj příběh s astrologií ..

Můj příběh s astrologií začíná okolo roku 2008. V této době jsem se začala intenzivněji zajímat o různé techniky osobního rozvoje a zjistila jsem, že astrologie je sice velmi stará nauka, ale její principy se dají skvěle využít k osobnímu růstu v dnešní době. Po nákupu pár učebnic :) a seznámení se s technickou stránkou věci jsem se rozhodla věnovat tomuto oboru hlouběji a přihlásila se k dvouletému studiu Školy klasické astrologie vedené panem Ing. Richardem Stříbrným a panem Ing. Zdeňkem Bohuslavem CSc.  Abych si rozšířila své znalosti, absolvovala jsem v roce 2010 na této škole ještě jednoleté postgraduální studium. 

Astrologii se věnuji profesionálně a pro tuto činnost vlastním živnostenský list. Jsem členem Astrologické společnosti ČR. Astrologickou praxi provádím převážně na základě principů klasické západní astrologie.

Jak k astrologii přistupuji

Astrologii považuji za jednu ze skvělých nauk, její kořeny sahají velmi hluboko do historie a tento systém vlastně nikdy nezanikl. Stále je zde k dispozici pro ty, kteří jsou ochotni se ho naučit. Vyhovuje mi, že je astrologie celkem racionální, člověk se ji musí opravdu naučit. Někteří bohužel astrologii neprávem označují za určitý druh věštění, což astrologie není. 

Astrologii bych označila za seberozvojový nástroj, s možností předpokládat určité trendy budoucích dějů. Domnívám se, že naše budoucnost (chcete-li osud) není zcela pevně stanovena a že každý člověk disponuje určitým množstvím svobodné vůle. Je tedy na nás, jak s časem a možnostmi, které zde máme k dispozici naložíme. Čas běží a nelze ho vrátit. Astrologie je perfektní a účinný nástroj, je to však alternativa a tak je třeba k ní přistupovat. Může pomoci, může nasměrovat, ale nepřevezme naši osobní zodpovědnost za naše skutky a naše rozhodnutí. To je třeba brát v potaz.

Další aktivity

Kromě konzultací s klienty jsem spolupracovala též s Radiem Patriot, od roku 2010 jsem byla každý pátek pravidelným hostem večerního pořadu "Astrologické večery" Rádia Jizera, dnes Signál rádia. 


Astrologie, Astrolog, horoskop
Astrologie, Astrolog, horoskop