Jak vypadá grafika horoskopu a co je astrologie

02.01.2024

Autor: Pavla Kopalová

Tento článek slouží pouze jako velmi stručné vysvětlení pojmů astrologie a horoskop. 

Astrologie je - stručně řečeno - prastará nauka, která se zabývá působením nebeských těles především na člověka, na skupinu lidí, státní celky, ale i na zvířata.

"Výstupem" astrologie je horoskop (viz grafika výše). Existují různé druhy horoskopů, základem všeho je však horoskop osobní, kterému astrologové říkají radix.

Slovo radix znamená kořen.

Úlohou astrologa je umět horoskop "přečíst", porozumět všem souvislostem a vysvětlit jeho působení klientovi.

Horoskop je grafické znázornění postavení nebeských těles v daný den, čas a na daném místě, ke kterému horoskop sestavujeme. Jedná se o kružnici rozdělenou na 12 pravidelných úseků - astrologických znamení. Uvnitř této kružnice se nacházejí značky (astrologové používají termín "glyf") jednotlivých nebeských těles - Slunce, Luna, Merkur, Venuše, Mars, ..atd. U každého tělesa je přesný popis na jakém stupni a obloukové minutě daného znamení se toto těleso nachází.

Aby mohl astrolog horoskop sestavit potřebuje "vstupní data". Pro sestavení osobního horoskopu je zapotřebí znát datum, čas a místo narození. Tato vstupní data zadá astrolog do počítačového programu a výsledkem je grafika osobního horoskopu, se kterou lze dále pracovat, např. vypočítat prognostický horoskop, partnerský horoskop a další druhy horoskopů.
Platí tedy, že čím přesnější je "vstup", tím přesnější bude "výstup". Čím přesnější vstupní data má astrolog k dispozici, tím přesněji horoskop vyloží.

Horoskop lze samozřejmě vypočítat a poté zaznamenat i ručně, bez použití astrologického programu. V dřívějších dobách astrologové ani jinou možnost neměli. Jedná se však o složitější výpočty, které nelze realizovat během několika sekund tak, jak to umožňují současné počítačové programy. Během mého studia ve Škole klasické astrologie jsme se však i tento "ruční" postup naučili a pár horoskopů bez použití počítače, pouze s pomocí astrologických tabulek vypočítali :)