Střelci - silné a slabé stránky

02.10.2023
Střelec, astrologie, horoskop
Střelec, astrologie, horoskop

Autor: Pavla Kopalová

V ohnivém Střelci se snoubí touha po poznání (pozemském i spirituálním) s dynamickým a aktivním životním stylem. Střelci jsou energetičtí, potřebují svobodu a prostor pro sebevyjádření. Jsou jako vystřelený šíp, potřebují pohyb vpřed a stále nové impulsy. Nemají rádi omezování a nuda je ničí.

K silným stránkám Střelců patří:

 • aktivita, nadšení, optimismus
 • otevřenost vůči novým podnětům
 • zájem o cestování, případně život a práci v zahraničí
 • ochota učit se a poznávat nové
 • pohybové aktivity, sport
 • přímost a upřímnost
 • schopnost prosadit své cíle a ideály
 • smysl pro právo a spravedlnost
 • zájem o přírodu
 • zájem o duchovno
 • štědrost

K slabším stránkám Střelců patří:

 • neklid, netrpělivost, zbrklost
 • nadšení je silnější než rozvaha
 • soustředění pouze na jeden cíl může být obtížnější
 • častěji mění své cíle a záměry
 • nedotahování věcí do konce
 • mohou být netaktní a nekonzistentní
 • přehánění, přestřelování
 • horší odhad reálné situace
 • hůře snášejí, není-li po jejich